Supervize

Co to vlastně je ta supervize?

Supervize je vlastně nástroj celoživotního profesního růstu. Původně vznikla pro psychoterapeutickou profesy, ale později se rozrostla i do dalších oblastí, jako například do oblasti pedagogické, sociální, zdravotní aj. 

Jak vypadá supervize se mnou?

V rámci supervizí pracuji individuálně nebo skupinově. Osobně či online.

Délka jedné konzultační hodiny je 60 min. Lze domluvit čas individuálně, dle potřeb klienta. 

V průběhu supervize koukám s klientem na to jaké postavení on zaujímá vůči klientovi nebo celému případu a co mu může pomoci v práci postoupit dále, co jej blokuje, co může ovlivnit a co už nikoliv. Provázím supervidovaného procesem porozumění celému kontextu v kterém se nachází. Cílím v supervizi hlavně na témata související převážně s dětmi. 

Pracuji převážně v rámci teorie pole, s technikami externalizace, projektce, konstelace aj. 

Supervizi tam kde s ní mám zkušenosti a kde ji sama nabízím, vnímám jako nedílnou součást práce jakéhokoliv průvodce, který v rámci profese provází dítě/děti. Tedy asistentů, pedagogů v MŠ nebo ZŠ, vychovatelů, trenérů, nebo pracovníků sociální oblasti, pracovníků doprovodných organizací pro rodiče v systému náhradní rodinné péče. Samozřejmě také jiných profesí. Supervizora lze dohledat dnes již pro jakoukoliv profesy.

Supevizi domlouvám přímo na míru klientovi. Vedu několik pedagogickcých týmů již několik let. Jak týmů jesliček, mateřinek nebo týmů ZŠ: Spolupracuji také s vedoucími těchto týmů v rámci metodické podpory. 

 

Reference v rámci poskytovaných supervizí:

Se Soňou jsme se poprvé setkaly on-line na semináři pro pedagogy na jaře 2020, který pořádat MAP Hradecký venkov. Už toto první setkání ve mně vyvolalo mnoho otázek a uvědomění. Za nějaký čas jsme řešily v mikrojeslích opakující se nevhodné chování jednoho z našich dětí (opakující se kousání ostatních dětí) a nevěděly si s kolegyněmi rady, jak k situaci přistupovat. Tehdy jsme Soňu oslovily s prosbou o supervizi. Soňa byla velmi vstřícná a velmi rychle komunikovala. Na supervizi jsme probraly situaci ze všech stran a opravdu se díky tomu změnil přístup k "problému" celého kolektivu. V roce 2021 máme za sebou s kolegyněmi již několik on-line školení na různá témata (jak veřejných, tak připravených na míru jen pro naši uzavřenou komunitu). Také jsme spustily případové supervize, které otevírají nové pohledy na profesní i osobní situace. Soňa je empatická a velmi bezprostřední v tom, co dělá. Na druhou stranu je ale profesionál na správném místě a dokáže člověku pomoct najít cestu k sebepoznání, poznání svých potřeb a svých limitů, ale i k nalezení respektující cesty k dětem, která vzbuzuje důvěru a bezpečí. Nám pomohla už s pochopením několika témat. Namátkou se jedná o témata bezpečí v mikrojeslích, komunikace s rodiči, ale i obecně s porozumění, jak funguje dětský mozek či attachmentová vazba.

Michaela Chládková, maminka, vedoucí projektu, konzultantka týmu mikrojeslí