Konzultace

Zajímá mne kontext celé rodiny. 

Specializace v oblastech:

- komunikace mezi dětmi a dospělými

- komunikace mezi otcem a matkou, mužem a ženou

- terapii velmi malých dětí

- výrazné emoce u dětí a emoční rozvoj dětí

- strachy

- dětká fantazie, meditace a vizuální techniky

- terapie v oblasti výchovy dětí

- terapie somatických obtíží dětí 

- párová terapie

- terapie rodinná

- terapie neplodnosti po potratech či ztrátě

- terapie v oblasti pěstounské péče a adopce

- metodická podpora pedagogům MŠ, ZŚ v oblasti vztahů, dětského prožívání a chování

 

To vše zastřešuji myšlenkou, že nelze oddělit ty co spolu žijí a tvoří jeden celek. Zabývám se tedy kontextem celé rodiny. S tím, že důraz kladu na pár, který podpírá sebe navzájem a o něj se pak mohou také opřít děti. Touto myšlenkou se nechávám vést při své praxi a stále se mi to vyplácí.

Jak probíhá konzultace u mne?

 - Konzultuji online nebo osobně.

- Konzultace probíhá nejčastěji 60 min. Lze objednat i delší. Vstupní párovou konzultaci doporučuji 1,5 hod.

- Konzultuji témata související s dětskými emocemi, světem dětí, jejich obavy, tlumočím mezi světem dětí a dospělých. Právě proto, že pracuji s dětskými tématy, konzultuji převážně s rodiči dítěte, ale také s jeho pedagogy, vychovateli a jinými průvodci.

- Na první konzutlace si dítko nikdy nezvu, prosím poprvé vždy přijďte tedy bez dítka a domluvíme se zda jej budu potřebovat, nebo se dá situace ovlivnit bez jeho přítomnosti. Často tomu tak totiž je.

- Pracuji s kontextem celé rodiny a v terapii propojuji psychický a somatický stav dítěte a hledám kontext z různých pohledů. Proto se dotýkám otázek párové energie, propojení matky a otce a to i v případě, že spolu nežijí.

- V práci s klientem využívám a propojuji psychoterapeutické projektivní techniky, práci s terapeutickým polem, terapeutickými kartami, pískem, konstelační techniky, techniky externalizace, techniky rogeriánské a adlerovské terapeie.

 

- Nejvíce mne klienti oslovují v souvislosti hodně malých dětí. Není divu, příchod děťátka změní zcela vše. Nejen ženu a muže, jejich role, očekávání, ale hlavně jejich vztah. Proto se na něj hodně zaměřuju a pracuji také s páry, které se o dítko snaží. Nejvíce se dotýkáme prostoru, kam má děťátko přijít, nebo v kterém již je. 

- Pracuji však s dětmi v jakémkoliv věku, také s dětmi v nás samotných. 

- Protože mne baví neurobiologie, propojuji její zákonitosti s psychoterapeutickou praxí. Jak? Ukážu vám souvislosti, které nelze popírat. Představím vám informace, které vám mohou pomoci v hledání postupu, hledání kroků a právě vaší konkrétní cesty.

Cena konzultace je 1000,-/60 min individuál a 1500,-/60 min párová nebo rodinná. 

Konzultuji na adrese Všehrdova 194/6

V případě, že již konzultaci domluvíme, pak je závazná a omluvit ji je možné max 24 hodin před jejím konáním, jinak se hradí. Tak abych ji stihla nabídnout zájemcům čekatelům. Díky za respekt:)