Metodická podpora

V rámci metodické podpory nabízím provázení individuálně či skupinově. Online nebo osobně. 

Při této práci se koukáme hodně na to jaké postupy volit při práci s dětmi. V rámci konzultací využívám edukaci, koučing, psychoterapii a vše modeluji s klienty do výsledného úlevného stavu zkompetentnění.

Klienti si při metodické konzultaci mohou sáhnout na své zdroje, pokořit překážky a pochopit souvislosti v tématech, které potřebují řešit. 

Konzutlace trvá 60 min. Skupinová práce v rámci metodické podpory by měla trvat alespoň 3 hodiny. Tak ať se zvládne vše osvětlit, nahlédnout a integrovat. 

Pojmem integrovat, mám zde na mysli to, že si informace "sednou". Zakotví se v člověku tam kde mají. Často je doprovázena úlevným pocitem, nebo vědomím jakou cestou se je třeba dále vydat.

Reference v rámci poskytované metodické podpory:

Se Soňou jsme se poprvé setkaly on-line na semináři pro pedagogy na jaře 2020, který pořádat MAP Hradecký venkov. Už toto první setkání ve mně vyvolalo mnoho otázek a uvědomění. Za nějaký čas jsme řešily v mikrojeslích opakující se nevhodné chování jednoho z našich dětí (opakující se kousání ostatních dětí) a nevěděly si s kolegyněmi rady, jak k situaci přistupovat. Tehdy jsme Soňu oslovily s prosbou o supervizi. Soňa byla velmi vstřícná a velmi rychle komunikovala. Na supervizi jsme probraly situaci ze všech stran a opravdu se díky tomu změnil přístup k "problému" celého kolektivu. V roce 2021 máme za sebou s kolegyněmi již několik on-line školení na různá témata (jak veřejných, tak připravených na míru jen pro naši uzavřenou komunitu). Také jsme spustily případové supervize, které otevírají nové pohledy na profesní i osobní situace. Soňa je empatická a velmi bezprostřední v tom, co dělá. Na druhou stranu je ale profesionál na správném místě a dokáže člověku pomoct najít cestu k sebepoznání, poznání svých potřeb a svých limitů, ale i k nalezení respektující cesty k dětem, která vzbuzuje důvěru a bezpečí. Nám pomohla už s pochopením několika témat. Namátkou se jedná o témata bezpečí v mikrojeslích, komunikace s rodiči, ale i obecně s porozumění, jak funguje dětský mozek či attachmentová vazba.

Michaela Chládková, maminka, vedoucí projektu, konzultantka týmu mikrojeslí